Strzyżenie i Fryzjer dla psów Gliwice – happy dog Zabrze
No Data

fryzjer gliwice czwartaków

fryzjer gliwice czwartaków

Post by relatedRelated post

zdrowie (16)Sulfonamidy podaje się najczęściej doustnie, znacznie rzadziej i tylko niektóre z nich można podawać domięśniowo i dożylnie. W postaci maści, zasypek i roztworów są obecnie bardzo rzadko stosowane, a ich skuteczność jest nieznaczna, przy czym często występują skórne odczyny alergiczne. Prawidłowe dawkowanie sulfonamidów istotnie wpływa na ich skuteczność leczniczą. Dawkowanie to zależy m.in. od stałej eliminacji, okresu półtrwania, tworzenia połączeń z białkami (albuminami) krwi i tkanek oraz tworzenia nieczynnych farmakodynamicznie pochodnych acetylowych. Ponadto dawkowanie sulfonamidów zależy od wieku (szczególnie istotne jest to w wieku podeszłym, kiedy następuje zazwyczaj zarówno zmniejszenie szybkości metabolizowania, jak i eliminacji leków z organizmu), od rodzaju i przebiegu zakażenia oraz od czynności nerek. Większość sulfonamidów dobrze się wchłania z przewodu pokarmowego (70?90%) po ich doustnym podaniu. Maksymalne stężenie we krwi sulfonamidu podanego doustnie występuje po 2?3 h i dla sulfonamidów krótko działających wynosi 50?100 n.g/ml. Wyjątek stanowią sulfonamidy stosowane w zakażeniach przewodu pokarmowego, które praktycznie się nie wchłaniają.

Ciekawe wpisy o zdrowiu oraz medycynie:

fryzjer gliwice czwartaków
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About